פלאולית משחת השיניים הטבעית – בעתיד בשפופרת (בינתיים עדיין בצנצנת)