מי פה טבעיים לאיזון רמת החומציות בפה ולריענון הנשימה תרסיס אחד (בתרסיס)