מי פה טבעיים לאיזון רמת החומציות ולריענון הנשימה (בתרסיס)